ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА НА ИПА

Електронната библиотека на Института по публична администрация (ИПА) представлява база данни с изследвания, анализи, статии, доклади, видео и книги в областта на публичното управление и публични политики. Целите на електронната библиотека на ИПА са:

* Опазване и съхранение на бибилиотечния фонд на ИПА

* Осигуряване на неограничен достъп до ресурси, независимо от времето и мястото

* Предоставяне на актуална, организирана и лесно достъпна информация

* Възможност за лесно и гъвкаво търсене на ресурси, съобразно потребностите на потребителя

* Популяризиране на резултати от изследвания, анализи и добри практики в подкрепа на доброто управление и модернизация на администрацията

* Развитие на Института в съответстие с изискванията на технологичното общество

Communities in DSpace

Recently Added

View more